ADL - training

Naarmate iemand ouder wordt, kunnen moeilijkheden ontstaan bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Als ergotherapeut ga ik samen op zoek naar oplossingen om zo zelfstandig mogelijk in de thuissituatie te kunnen blijven functioneren. Dit is niet alleen bevorderend voor de levenskwaliteit en mentale gezondheid van de persoon zelf, maar ook van diens omgeving. We vertrekken steeds van wat voor de persoon zelf belangrijk is om zich beter en veiliger te voelen. Vaak leidt een combinatie van onderstaande therapiemogelijkheden tot het beste resultaat.

hulpmiddelen

valpreventie

Met ADL-training gaan we de activiteiten van het dagelijks leven die moeilijker lopen, gaan inoefenen. Dit kan zijn op vlak van zelfzorgmobiliteit, maaltijdgebeuren of hobby's.

Enkele kleine aanpassingen en tips of de handeling op een andere manier leren uitvoeren kan vaak al een verschil maken. Blijkt dit nog onvoldoende, dan kunnen we hulpmiddelen inschakelen. Het leren gebruik maken van deze hulpmiddelen is ook onderdeel van de ADL-training.

 

Vaak leven ouderen met angst om hulp te vragen, ze vrezen dat dit in veel gevallen betekent dat ze hun huis zullen moeten verlaten. Er zijn echter nog veel tussenstappen mogelijk. Voor heel wat handelingen bestaan er hulpmiddelen die het uitvoeren gemakkelijker en veiliger maken. De meest gekende hulpmiddelen zijn die om zich te verplaatsen, maar ook voor in de badkamer, keuken, medicatiegebruik of vrijetijdsbesteding zijn er tal van mogelijkheden. Als  ergotherapeut kan ik hier heel wat advies rond geven. 

 

Vallen ligt vaak aan de basis van niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen bij ouderen. Doordat de botten brozer worden is er een grotere kans op ernstige letsels. Het herstelproces verloopt ook moeizamer  en vaak functioneert men niet meer als voorheen. Daarom is het van groot belang om in te zetten op valpreventie. Als ergotherapeut bekijk ik uw persoonlijke woonsituatie en kan ik advies en begeleiding geven om het valrisico te verminderen.